Morseova abeceda

Morseova abeceda ("morseovka") je skupina symbolů, která je používána v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálů. Ty je možné přenášet na dálku jednodušším způsobem, než všechny znaky abecedy.

K přenosu morseovky je možné použít akustický signál (pískání), elektrický signál (telegraf), optický signál (signalizace vlajkami, záznam na papír pomocí teček a čárek aj.). 

Vynálezce Morseovky

Morseovu abecedu vymyslel vynálezce, sochař a malíř Samuel Morse. Původní abecedu zdokonalil v roce 1918 jistý Philips, který v podstatě vytvořil současnou podobu abecedy a sjednotil tehdy americkou a anglickou verzi kódu.

 

Šifrování

U psané morseovky používáme tři znaky a to tečku " . ", čárku  " - " a lomítko " / ". Tečka znázorňuje krátký signál a čárka dlouhý signál. Lomítko používáme k oddělení jednotlivých písmen, pro oddělení slov napíšeme dvě lomítka za sebou " //" a pro ukončení věty tri lomítka " /// ".

 

                                                                  

                                                                         A     H    O    J

 .- / .... / --- / .---//

 

Někdy může být morsevka zašifrovaná pomocí jiných znaků nebo obrázků to už je pak těžší je třeba si vybrat nějaké slovo a "tipnout" si, který znak představuje čárku a který tečku. Potom když slovo dává smysl máme vyhráno a dle tohoto klíče pokračujeme dále. Pokud však smysl nedává nejspíše jsme zaměnili znak tečky za znak čárky. Netřeba věšet hlavu stačí náš "tip" zaměnit a je to!                

 

°´  *  °°°°  *  ´´´  *  ´°°°  **

 

Tipnu si že znak " ° " je znázornění čárky, " * " bude jistě lomítko a " ´ " nejspíše čárka. Nyní si dle klíče (který jistě umíme zpaměti) zjistíme jednotlivá písmenka.

                                                                    N      Y       S       B

°´  *  °°°°  *  ´´´  *  ´°°°  ** 

 

Je jasné že slovo  NYSB smysl nedává, takže to zkusíme naopak a " ° " bude nyní tečka a znak " ´ " čárka.

 

                                                                   A       H        O        J

°´  *  °°°°  *  ´´´  *  ´°°°  ** 

A to už je mnohem lepší . :)

 

Na obrázku vidíme další možnosti jak může být morseovka zamaskována. Bez klíče ji rozluštíme stejným způsobem jak je popsáno výše.