Morseovka

 

 

Číslice

V  Morseovce

1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----

 

 

Písmeno

V Morseovce

A . -
B - . . .
C - . - .
D - . . 
E
F . . - . 
G - - .
H . . . .
Ch - - - - 
I . . 
J . - - - 
K - . - 
L . - . . 
M - - 
N - . 
O - - - 
P . - - . 
Q - - . - 
R . - . 
S . . . 
T
U . . -
V . . . -
W . - - 
X - . . - 
Y - . - - 
Z - - . .